We were told our campaign wasn’t sufficiently slick. We regard that as a compliment.
Margaret Thatcher

Kampánycsendsértés

EP-választási mellékzaj – kommentár nélkül…

1)
from: András Tuna <tunandras@gmail.com>
to: Dr. Tiba Zsolt főjegyző <tibazs@budapest.hu>
date: Mon, Jun 8, 2009 at 19:16
subject: Telefonautomata az EP-választás napján
mailed-by: gmail.com

Kedves Dr. Tiba Zsolt Főjegyző Úr!
(Az Ön nevére -- az e-mail címe alapján -- a http://www.onkornet.hu/budapest/ oldalon bukkantam.)

Az alábbi levelet küldtem el vasárnap délelőtt a Választási Információs Szolgálatnak:

from: András Tuna <tunandras@gmail.com>
to: visz@otm.gov.hu
date: Sun, Jun 7, 2009 at 10:50
subject: Telefonautomata az EP-választás napján
mailed-by: gmail.com

Tisztelt Hölgyem/Uram!

2009. 06. 07-én délelőtt negyed tizenegy körül a lakásunkon csengett a telefon. Magnófelvételről a következő megszólítást hallottam:
"Kedves jobboldali barátom!"

Érdeklődöm, hogy ezzel nem sérült-e a kampánycsend.

Válaszát várva, üdvözlettel,
Tuna András

Ui.: az e-mail címüket a
http://www.election.hu/hu/ep2009/11/11_5.html
oldalon találtam.

Amit a fenti levelemben nem írtam le: a megszólítás után -- megsejtve, hogy nem a rokonom vagy ismerősöm kíván érdeklődni hogylétem felől -- azonnal letettem a telefonkagylót, tehát azt sem tudom megmondani, hogy melyik párt (képviselője) szólított meg.
Bizonyítékot pedig csak akkor tudnék szolgáltatni, ha azonnal bekapcsoltam volna a nemlétező üzenetrögzítőmet (habár úgy tudom, peres eljárások során a bíróság nem fogadja el bizonyítékként az ilyen típusú felvételeket), ám feltételezem, hogy Ön(ök)nek módjában áll ellenőrizni a telefonszámunkra beérkező hívás forrását.

A levelemre válaszképpen este tíz óra előtt két perccel az alant olvasható általános tartalmú levelet kaptam, melyből többek között kitűnik, hogy milyen adatokat kell(ett volna) megadnom a kérdésem mellé (a hiányt e levél aláírása alatt pótolom, jóllehet gyanítom, hogy a nevem alapján a nyilvántartásukban egyértelműen be tudnának azonosítani...). A válaszlevélben Önhöz irányítottak, ám a megadott háromnapos határidő lehetővé tette, hogy megkeressem magamnak az érdemi választ, amely kb. így hangozhat:

Igen, a tapasztaltak sértik a kampánycsendet az
"1997. évi C. törvény
a választási eljárásról
VI. FEJEZET
VÁLASZTÁSI KAMPÁNY
A kampánycsend megsértése
40. § (2) A szavazást megelőző nap 0 órától a szavazás befejezéséig választási kampányt folytatni tilos (kampánycsend)."
és
"41. §-a A kampánycsend megsértésének minősül ... a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton."
szerint.
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700100.TV)

Jó eredményre jutottam?

Tisztelt Dr. Tiba Zsolt Úr!

Meglehet, hogy kapcsolódó kérdéseim nem az Ön asztalát illetik: Vajon milyen tranzakció keretében vásárolta meg egy párt az adatainkat tartalmazó címlistát -- zaklatandó az állampolgárokat? Ki az és mekkora hasznot húz egy ilyen adatbázis létrehozásából, illetve forgalmazásából? A politikai elit (lett légyen az bármelyik párt) tagjai miért nem képesek felfogni, hogy rosszul vagyok a pártcsörtéiktől? Hogy az elmúlt két évtized alatt eljátszották a bizalmam? Miért vonnak be erőszakkal -- akár törvénytelen eszközöket alkalmazva -- hatalmi harcukba?

Végül, kedves főjegyző úr, szeretném Önnel megosztani tervemet: az e tárgyban folytatott levelezést ország-világ elé szándékozom tárni a hálóhelyemen (egy weboldalon) -- röstellje az, akinek van szégyellnivalója...

Válaszát várva, üdvözlettel,
Tuna András
cím, telefon, e-mail

Ui.: Megjegyzem, amikor társaságban vagy telefonon elmeséltem kis történetem, ismerőseim hasonló tapasztalatokról számoltak be. Hogyan lehetséges, hogy a tegnap este hivatalosan közzétett kommüniké szerint mindössze 150 bejelentés érkezett? (A hírportálok bőven tesznek említést az ügyről, de a hivatalos eredményhirdetések között a jogszabálysértések statisztikáját sajnos nem találom...)

From: Választási Információs Szolgálat <visz@otm.gov.hu>
Date: Sun, Jun 7, 2009 at 21:58
Subject: RE: Telefonautomata az EP-választás napján
To: András Tuna <tunandras@gmail.com>
Mailed-by: otm.gov.hu

Tisztelt Választópolgár!

Elektronikus úton érkezett megkeresésére hivatkozva az alábbiakat válaszoljuk.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 77.§-a értelmében
(1) Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított három napon belül megérkezzen. A választási bizottság a benyújtott kifogásról a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított három napon belül dönt.

(2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

(6) A kifogás a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.

78. § (1) Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad
a) megállapítja a jogszabálysértés tényét,
b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől,
c) a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismételteti.
(3) Ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.

A Ve. 4. § (3) bekezdése alapján: "Az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők, azok - ha a törvény másképpen nem rendelkezik - a határidő utolsó napján 16 órakor járnak le".

Amennyiben a megkeresésében írtakat választójogi szempontból sérelmesnek találja, úgy kérjük, szíveskedjék a lakóhelye szerint illetékes Területi Választási Bizottsághoz kifogást benyújtani az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

TVI
Fax
E-mail

Bács-Kiskun
(76) 999-620
fojegyzo@bacskiskun.hu

Baranya
(72) 500-469
valasztas@baranya.hu

Békés
(66) 441-593
istvan.biri@bekesmegye.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén
(46) 352-525
fojegyzo@baz.hu

Budapest
(1) 327-1822
tibazs@budapest.hu

Csongrád
(62) 4258-435
fojegyzo@csongrad-megye.hu

Fejér
(22) 312-144
fojegyzo@fejer.hu

Győr-Moson-Sopron
(96) 522-221
debreczenine.marta@gymsmo.hu
kovacs.bela@gymsmo.hu

Hajdú-Bihar
(52) 507-514
evasas@hbmo.hu

Heves
(36) 521-307
hmofojegy@hevesmegye.hu

Jász-Nagykun-Szolnok
(56) 505-275
fojegyzo@jnszm.hu

Komárom-Esztergom
(34) 311-835
fojegyzo@kemoh.hu
holchacker.janosne.kemoh.hu

Nógrád
(32) 620-141
(32) 620-151
valasztas@nograd.hu

Pest
(1) 318-1946
valasztas@pestmegye.hu

Somogy
(82) 508-126
voros_tamas@som-onkorm.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg
(42) 599-514
(42) 599-539
fojegyzo@szszbmo.hu

Tolna
(74) 505-611
fojegyzo@tolnamegye.hu

Vas
(94) 515-717
drkunlaszlo@vasmegye.hu

Veszprém
(88) 545-012
mokfojegyzo@vpmegye.hu

Zala
(92) 500-777
valasztas@zalamegye.hu


Üdvözlettel:


Választási Információs Szolgálat

2)
from: András Tuna <tunandras@gmail.com>
to: Brutóczky László <BrutoczkyL@budapest.hu>
date: Wed, Jun 10, 2009 at 21:51
subject: Re: Fővárosi Választási Bizottság 111/2009. (VI. 10.) FVB számú határozata
mailed-by: gmail.com

Tisztelt Brutóczky Úr!

Nagyon köszönöm a válaszát és a mellékletet.

Tisztelettel és üdvözlettel,
Tuna András

2009/6/10 Brutóczky László <BrutoczkyL@budapest.hu>

from: Brutóczky László <BrutoczkyL@budapest.hu>
to: <tunandras@gmail.com>
date: Wed, Jun 10, 2009 at 21:16
subject: Fővárosi Választási Bizottság 111/2009. (VI. 10.) FVB számú határozata
mailed-by: budapest.hu

Tuna András
részére

Budapest

Mellékelten csatolva megküldöm a Fővárosi Választási Bizottság 111/2009. (VI. 10.) FVB számú határozatát.

Tisztelettel:

Brutóczky László
Fővárosi Választási Iroda
Telefon: 327-13-03


DI2510W54120090610210803.pdf
123 K   Megtekintés/Letöltés
Készült:
Utolsó módosítás:
2009. 06. 08.
2009. 06. 11.
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS level 2
© Tuna András, 2006–2009